نسخه اصلی + نسخه مود شده .

دنده دو درگ این بازی را می توانیم شروع و استارت بازی های مسابقه ای ایرانی بدانیم. در بازی دنده دو درگ می توانید شاهد طیف وسیعی از ماشین های ایرانی و خارجی باشید. . هر کدام از آن ها را که مد نظر دارید انتخاب کنید و به مسابقه بپردازید. در این بازی مهیج می توانید ماشین تان را شخصی سازی کنید و حتی قدرت آن را بالا ببرید تا بتوانید در مسابقات از حریفتان به آسانی ببرید.