دانلود بازی مهمان اصغر آقا ۲ مود شده

نسخه اصلی به همراه نسخه هک شده

.

مهمان اصغر آقا ۲ مود شده. داستان بازی از آن جایی شروع می شود که شما به مهمانی می روید و باید حواستان را جمع کنید اگر زمانی که میزبان نگاهش به شما باشد و شما از روی میز خوراکی بردارید بازی را می بازید باید. در زمانی که میزبان حواسش پرت تلویزیون یا جای دیگریست شما با لمس کردن روی صفحه گوشی یتان کاراکتر هوشنگ را برای برداشتن میوه یا آجیل حرکت دهید. Post Title