جدیدترین نسخه (مود شده) .

کارواش کوچولو: یکی دیگر از بازی های فانتزی است که برای افراد در سنین کم بسیار مناسب است. در این بازی با سبک تفننی میتوانید یکی از ماشین ها را انتخاب کنید و به کارواش و صافکاری ببرید و ماشینتان را لوکس کنید. . بعد از اتمام کار سوار بر ماشین شوید و در خیابان ها کمی دور بزنید در مسیری که میروید باید مراقب باشید زیرا عبراین پیاده ای در مسیر ایستاده اند و اگر با آن ها تصادف کنید قلب هایتان را از ...

Post Title