این بازی ترسناک برای افراد زیر ۱۲ سال توصیه نمی شود .

"۵۱ The Room - اتاق ۵۱" . شما از روی تخت و در یک اتاق ناشناس بیدار می شوید و از خود سوال می کنید من در کجا هستم و اینجا کجاست؟! از این مکان ماجرای شما هم شروع می شود. . (بیشتر…) ...

Post Title