نسخه اصلی + نسخه پول بی نهایت .

"Bomber Friends  به فارسی دوستان بمب افکن" . در بازی شما وارد مراحلی می شوید که پیچ در پیچ هستند، شما با داشتن بمب های بی نهایت دشمنانی که در کوچه پس کوچه های این مراحل هستند را باید از بین ببرید. . با استفاده از امتیازات و پول های جمع آوری شده در بازی می توانید شخصیت اصلی خود را به شکل های متفاوتی در بیاورید، بر روی بمب خود برچسب های ...

Post Title