بازی دوچرخه سواری در سبک آرکید با طیف گسترده ای از مراحل و ماموریت های چالش برانگیز شما را ساعت ها سرگرم خود می کند. . در طراحی شخصیت های بازی از ورزشکاران واقعی الگو برداری شده است که با انتخاب هر کدام می توانید در نقش یک دوچرخه سوار حرفه ای به انجام ماموریت ها بپردازید. . با استفاده از تخته های پرشی به انجام حرکات نمایشی بپردازید و امتیاز هنگفتی را به نام خود بزنید. حرکات نمایشی به بیست شکل متفاوت انجام می شود و بازی ...

Post Title