نسخه اصلی به همراه نسخه مود شده .

"نقش شما در بازی هفت تیر کش غرب وحشی" . به عنوان یک کابوی هفت تیر کش و حرفه ای در غرب وحشی زندگی می کنید. در آنجا یا باید بکشید و یا کشته شوید! . "ویژگی ها" . در این بازی شما به صورت آزادانه، پیاده یا سواره به هر کجا که میخواهید می توانید سفر کنید، البته افرادی سود جو و قدرت طلب وجود دارند که ...

Post Title